101
Participants
24
Organismes
  • Créé le 13/02/2014
Communauté

Territoire de Coopération - Gebiedsgerichte Samenwerking - Terco

Construire les conditions et les outils d'un pilotage transfrontalier des projets d'aménagement du territoire, en faveur d'un urbanisme de qualité et d'un développement de la biodiversité sur le westhoek.

In een grensoverschrijdend samenwerkingsverband werken aan gemeenschappelijke taal en instrumenten voor gebiedsinrichtingsprojecten, om een kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling en een versterking van de biodiversiteit in de Westhoek te verkrijgen.

Les participants