Actualité

Terreinbezoek / Visite de terrain Partons 2.0 - Landas, 15/01/2019


Na het begeleidingscomité bezochten de partners Landas. Volgende thema's kwamen aan bod:

Grensoverschrijdende samenwerking met België, met name met Parc naturel transfrontalier van Henegouwen
• Geschiedenis van een grensoverschrijdend park
• Voorbeelden van realisaties of lopende projecten met een grensoverschrijdende dimensie
• Toelichting over grensoverschrijdend observatorium

Vereniging van plattelandstuinen in Landas ikv projectenoproep Partons 2.0
• Presentatie van de gemeente Landas, haar dienstenbeleid en haar partnerschap met de vereniging van plattelandstuinen
• Presentatie van de vereniging van plattelandstuinen en haar project ikv Partons 2.0.
• Betrokkenheid van de gemeenschappelijke expert De Stuyverij

Après le comité d'accompagnement, les partenaires visitaient Landas. Les thèmes suivants avaient son tour:

Le partenariat transfrontalier avec la Belgique , notamment au travers du Parc naturel transfrontalier du Hainaut
• Histoire d'un Parc transfrontalier
• Exemples de réalisations ou de projets en cours à dimension transfrontalière
• Explication sur l'observatoire transfrontalier

Le projet de Partons 2.0 avec l'association des jardins de campagne de Landas
• Présentation de la commune de Landas , sa politique des services et son partenariat avec l'association des jardins de campagne
• Présentation de l'association des jardins de campagne et son projet dans le cadre de Partons 2.0
• Regard de l'expert commun De Stuyverij

Identifiant
43710
Copyright du document
Provincie West-Vlaanderen
Mis en ligne par
Sabine DERCK
Date de création
20/02/2019
Date de mise à jour
08/03/2019
Niveau de partage
Public